Algemene voorwaarden

Wat het gebruik van de website betreft

1. Charlie Tours behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website evenals de informatie die op de site verschijnt.

2. Charlie Tours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

3. Op de website van Charlie Tours zijn ook hyperlinks opgenomen naar andere websites. Deze worden niet altijd gecontroleerd naar inhoud, waardoor geen garantie, noch aansprakelijkheid, kan worden gegeven over de kwaliteit van deze informatie.

4. Charlie Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie - zoals praktische informatie en prijzen - die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen - zoals sociale media - bevindt, en waar naar Charlie Tours wordt verwezen.
 

Wat het boeken van tours betreft

1. Na de schriftelijke bevestiging via email, verbindt ‘Charlie Tours’ zich ertoe om de bestelde boeking uit te voeren.

2. Betalingen voor de op de website aangeboden tours gebeuren online, via de door Charlie Tours aangeboden betalingsmogelijkheden of – maar enkel indien bij voorbaat overeengekomen - contant in handen van de gids, bij de start van de tour.

3. Voor de tours zijn alle facturen te betalen uiterlijk binnen de zeven dagen na factuurdatum en in iedere geval voor de tour aanvangt. Enkel indien op voorhand bij voorbaat overeengekomen kan er contant betaald worden in handen van de gids, bij de start van de tour. In ieder geval is het zo dat in geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zal zijn van 1 % per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit met een minimum van €100. Eventuele gerechtskosten zijn steeds ten laste van de klant. 

4. Indien Charlie Tours door Force Majeur, ingeroepen door de Belgische federale overheid, de geplande tour niet kan uitvoeren heeft de klant de keuze om ofwel de geplande tour naar een nieuwe datum te verplaatsen of om de tour te annuleren. In dit laatste geval zal het reeds betaalde bedrag volledig worden terugbetaald.

5. Van zodra de tour door Charlie Tours wordt bevestigd, kan deze niet meer verplaatst worden van datum.

6. Indien de klant de tour wenst te annuleren, dan moet deze altijd schriftelijk gebeuren per brief of per e-mail.

Annuleringskosten:

+30 dagen voor de tour: 30 % van het facturatiebedrag (incl. BTW)
+15 dagen voor de tour: 50 % van het facturatiebedrag (incl. BTW)
Minder dan 15 dagen: het volledige facturatiebedrag (incl. BTW)

7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr.