Privacyverklaring

1. Charlie Tours stelt alles in het werk om de privacy van de gebruiker te beschermen.
Charlie Tours kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2. De gebruiker dient geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken.
Charlie Tours zal persoonlijke informatie bijhouden (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website, e-mail, of invulformulieren tijdens of na de tour. Deze informatie kan worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en om u via email of met de post gepersonaliseerde informatie te verstrekken.

3. De verwerkte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch aan derden verstrekt.

4. Voor zover de aard en het doel van de verwerking van de gegevens zouden worden aangepast of uitgebreid, wordt de gebruiker hiervan in kennis gesteld en kan hij zijn eventuele weigering kenbaar maken.

5. De gebruiker heeft recht op toegang tot en correctie en verwijdering van zijn verwerkte persoonsgegevens indien daartoe aanleiding bestaat. Hiertoe kan hij een e-mail sturen naar nick@charlietours.be.

6. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website verkregen worden is de VZW Charlie, met ondernemingsnummer 0451.366.734 en met maatschappelijke zetel te 9030 Gent, Oudewal 8.